COURSES

 

Average rating: 9,4/10

Percentage that recommend the course: 100%

Number of surveys: 60

Självledarskap - Onlinekurs       

 

Detta är inte personlig utveckling, utan personlig avveckling. Inte en kurs i alla nya saker du ska lära dig för att nå det du vill, utan snarare om hur vi stannar upp och nyfiket och hjärtligt kan gå djupare i vad som idag håller dig tillbaka och begränsar din frihet, hitta din djupare längtan i livet och se att du redan har all mod, spontanitet, kraft och glädje att ta ditt nästa steg. Ett öppet och inkluderande sätt att möta livets alla utmaningar med.


Kursdeltagare brukar dela att kursen ger dem:

- Större självkärlek

- Närmare relationer 

- Ökat fokus och riktning i livet

- Ökat lugn och förståelse för andra

- Ökad emotionell kapacitet att möta livet

- Lust till, och rutiner för, meditation

 Kurs med fokus på att deltagarna ska få ökad medvetenhet om sig själva, ges verktyg för att möta stressen i vardagen, våga anta nya utmaningar samt finna lust, fokus och kreativitet i livet.

 

Upplägg: 4 träffar á 2 h via videolänk i programmet Zoom. Mellan kurstillfällena får deltagarna hemuppgifter kopplade till varje veckas unika tema att arbeta med till nästa tillfälle. Ju mer tid ni lägger på uppgifterna mellan träffarna desto mer kommer ni få ut av kursen. Ta möjligheten, för din egen skull, att avsätta tid för övning mellan träffarna. Ska vi välja in nya vanor i våra liv behöver vi ge plats för dessa. Kursen har begränsat antal platser för att skapa en trygg atmosfär. 

Meditation - for lifes sake

 

what you get if you go all-in:

 

- priceless tools to handle stress

- awarness training in motion

- practical experience of meditation

- yoga

- a more fundamental feeling of safety when moving trough life

- more in contact with your wants and needs

- a loving way to meet the parts of yourself you find resistans to

 

A course designed to help us get awake and aware. It gives time to land in yourself and connect to the authentic you, your creativity and intuition. A great gift to yourself!